อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชงครม.รับทราบงบประมาณประเทศ

ครม.เตรียมพิจารณารับทราบสถานการณ์ของงบประมาณปี 63 หลังงบกลางใกล้เต็มเพดาน พร้อมหาช่องเตรียมงบประมาณสู้โควิด-19 อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.32 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาวาระที่สำคัญตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ โดยคาดว่า สำนักงบประมาณจะมีการรายงานสถานการณ์งบประมาณปี 2563 ให้ ครม.รับทราบ หลังจากงบกลาง ซึ่งถือเป็นเงินสภาพคล่องของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีสามารถนำมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน และจำเป็น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และไวรัส โควิด-19 ซึ่งขณะนี้ มีรายจ่ายที่ผูกพันไว้ใกล้เต็มจำนวน 96,000 ล้านบาทแล้ว  

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเสนอการบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเสนอการลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 62 อีกทั้งยังเสนอยกเว้นภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา

ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอขออนุมัติปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ ที่จังหวัดสตูล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21