อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ดันผ้าหม้อห้อมแพร่-กล้วยหอมทองปทุมเป็นสินค้าจีไอน้องใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตีทะเบียนสินค้าจีไอน้องใหม่อีก2 รายการคือผ้าหม้อห้อมแพร่และกล้วยหอมทองปทุม ทำให้ปัจจุบันไทยมีสินค้าจีไอแล้ว 120 รายการใน 76 จังหวัด อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.11 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รมช. พาณิชย์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) อีก 2 รายการ ได้แก่ ผ้าหม้อห้อมแพร่ และกล้วยหอมทองปทุม ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอแล้ว 120 รายการ จาก 76 จังหวัด

ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชน มีการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น

 

สำหรับผ้าหม้อห้อมแพร่ มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ทำให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อม การจุ่ม หรือการพิมพ์ลายด้วยภูมิปัญญาการก่อหม้อห้อมที่ใช้ใบและต้นห้อมที่ปลูกในจังหวัดแพร่ ทำให้ผ้าทอและเสื้อผ้าที่ผ่านการย้อมมีเฉดสีฟ้าถึงสีน้ำเงินเข้ม มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ซึ่งผลิตขึ้นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่เป็นที่รู้จักของประชาชน
 
ส่วนกล้วยหอมทองปทุม เป็นกล้วยหอมทองที่มีผลใหญ่ยาว หน้าตัดค่อนข้างกลม ปลายคอดเล็กน้อย ผิวนวล เปลือกบาง ผลดิบ สีเขียวนวล ผลสุกสีเหลืองทองนวล เนื้อเหนียวแน่นรสชาติหอมหวาน ปลูกในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

ทั้งนี้ หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนที่จะส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยการจัดทำระบบควบคุมสินค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การช่วยพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และผลักดันสินค้าจีไอเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีแผนที่จะนำสินค้าจีไอไปจัดแสดง เช่น งาน จีไอมาร์เก็ต2020 เพื่อแนะนำสินค้าให้ผู้บริโภครู้จัก และการนำเข้าร่วมงานไทยเฟก และงานสไตล์ บางกอก 2020 เพื่อเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ     
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20