อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

โควิดพ่นพิษ! จีนเที่ยวไทยติดลบ 85% ฉุดโรงแรมปิดกิจการ

แบงก์ชาติ เปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเดือนก.พ.ติดลบ 85% กระทบโรงแรมปิดกิจการอื้อ อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.13 น.


วันที่ 31 มี.ค.63 นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยในเดือนก.พ.ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยกว่า 2 ล้านคน ลดลงติดลบ 42.6% ซึ่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนติดลบสูงถึง 85% และนักท่องเที่ยวยังลดลงต่อเนื่อง ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะทำให้เดือน เม.ย.-พ.ค.63 จะหดตัวมาก และส่งผลให้หลายโรงแรมปิดกิจการทั้งถาวรและชั่วคราว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศจีน เพราะจีนได้ทำการปิดประเทศ

ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง มีเพียงการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้จากการเร่งซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคที่จeเป็น ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน จากอัตราเงินเฟ้อหมวด พลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับสูงขึ้น ด้าน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงมาก แม้รายรับจากภาคการท่องเที่ยวจะลดลง ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17