อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุนธ.ก.ส.เป็น 8 หมื่นล.

ครม.เห็นชอบการเพิ่มทุน ธ.ก.ส.จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายการขยายสินเชื่อ จำนวน 1.01 แสนล้านบาท อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.13 น.


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้ ธ.ก.ส. มีเงินทุนเพียงพอในการให้บริการสินเชื่อกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

รวมทั้งสามารถรองรับการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริมสมาร์ทฟาร์เมอร์ การพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร และสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วย

ทั้งนี้ธ.ก.ส. ได้เสนอแผนการขยายทุนเรือนหุ้น จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนปีบัญชี 63 จำนวน 6,000 ล้านบาท และปีบัญชี 64 - 67 ปีละ 3,500 ล้านบาท ซึ่งแผนการใช้เงินทุนในปีบัญชี 63 ได้ตั้งเป้าหมายการขยายสินเชื่อ จำนวน 1.01 แสนล้านบาท ในส่วนนี้เป็นการขยายสินเชื่อเพิ่มเติมจากแผนงานปกติ รวมวงเงิน 50,000 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อสมาร์ทฟาร์เมอร์สร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

รวมทั้งโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน/ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 63 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ,โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 63 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ,โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ,โครงการสินเชื่อร้านค้าชุมชนภายใต้ธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ,โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพสถาบันการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อต่อยอดเอสเอ็มอี เกษตรหัวขบวน วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17