อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

แบงก์งดเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ถึงวันที่ 6 เม.ย.นี้

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งงดบริการเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์จนถึงวันที่ 6 เม.ย.นี้ อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 18.11 น.


31 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้มีมติให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งขยายระยะเวลางดเว้นการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขาออกไป จนถึงวันที่ 6 เม.ย.2563 และจะกลับมาให้บริการปกติในวันที่ 7 เม.ย.2563 สำหรับบริการอื่นๆ ยังสามารถดำเนินการได้ที่สาขาตามปกติ ซึ่งเป็นไปมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ และทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงให้บริการได้ตามปกติ เช่น เครื่องบริการถอนเงิน-ฝากเงินอัตโนมัติ โมบายแบงก์กิ้ง และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    23%
  • ไม่เห็นด้วย
    77%

บอกต่อ : 13