อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ธ.กรุงเทพแจง'โมบายแบงก์กิ้ง' ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ธนาคารกรุงเทพแจงโมบายแบงก์กิ้ง-เอทีเอ็ม ใช้งานได้ปกติแล้ว เร่งตรวจสอบอัพเดทรายการธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์ภายใน 24 ชม. อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 18.21 น.


วันที่ 31 มี.ค.63 นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบริการบัวหลวง เอทีเอ็ม สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วธนาคารต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยได้กำลังตรวจสอบและดำเนินการอัพเดทรายการธุรกรรมให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการข้างต้นของธนาคารในช่วงดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วน
 
สำหรับรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ ธนาคารได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ภายใน 24ชั่วโมง หรือ ภายในเวลา 19.00น. ของวันถัดไป ขึ้นกับรายละเอียดการทำธุรกรรม ในส่วนของลูกค้าที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือ อีเมล info@bangkokbank.com
 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแลและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำธุรกรรม ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น