อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ธอส. ประกาศขยายเวลาให้ลูกค้าชำระเงินกู้เพิ่ม 5 วันสิ้นสุด 5 เม.ย.

ธอส. ประกาศขยายเวลาให้ลูกค้าชำระเงินกู้ งวดเดือนมี.ค.ออกไปอีก  5 วันระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.นี้ พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.55 น.

 
รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธอส.แจ้งว่า  ธอส. สนับสนุนให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Application : GHB ALL  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดโอกาสของการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้อื่น ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด  ซึ่งพบว่ามีลูกค้าของธนาคารประสบปัญหาในการเดินทางมาชำระเงินกู้ จึงไม่สามารถชำระเงินกู้งวดเดือนมี.ค. ได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ธอส. จึงขอประกาศขยายเวลาให้ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระรายเดือนสำหรับงวดเดือนมีนาคม 2563 อีก 5 วัน คือ ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.  โดย ธอส. จะไม่นับว่าเป็นการชำระล่าช้าแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%