อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

แบงก์กรุงศรีฯคลอดมาตรการ ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติโควิด

แบงก์กรุงศรีอยุธยาออกมาตการเยียวยาลดผลกระทบธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้เป็นเอ็นพีแอลพักชำระเงินต้น-ลดค่างวดผ่อนชำระ พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 17.10 น.


นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ธนาคารฯได้ ออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการรายย่อย และลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 ม.ค.   พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน  ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน   พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้   ลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการช่วยเหลือ ได้ที่ www.krungsri.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ลูกค้าธุรกิจติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
 
ส่วนลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยพิจารณาตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี  โดย พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน  ขณะที่รถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์  ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรี ออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5  

 ขณะที่ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มาตรการให้ความช่วยเหลือ   ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% (เฉพาะสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ)  ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มี.ค.- 31 ธ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง   ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เม.ย.- 31 ธ.ค. 64  โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์บริษัทในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์  website และ Facebook ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%