อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

9เม.ย.แจก5พันอีก6แสนคน ย้ำกลุ่มอาชีพถูกตัดสิทธิแน่

คลังแจงละเอียด กลุ่มอาชีพ ค้าออนไลน์ แม่บ้าน ก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอน พรุ่งนี้แจกเงินเข้ากระเป๋าต่ออีก 6 แสนคน พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 17.31 น.


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ( สศค.) กล่าวว่า สำหรับกระบวนการคัดกรองขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน 24.8 ล้านคน โดยยืนยันว่าในส่วนของคนลงทะเบียนช่วงแรกจะตรวจข้อมูลได้ครบภายในวันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.นี้ และทยอยแจ้งเอสเอ็มเอสว่าใครได้หรือไม่ได้ หรือบางส่วนอาจต้องมีการขอข้อมูลเพิ่ม

โดยในวันที่ 9 เม.ย.คาดจะโอนเงินได้เพิ่มอีก 6 แสนคน และวันที่ 10 เม.ย. โอนได้อีก 5 แสนคน ส่วนคนไม่ได้เงินจะแจ้งเอสเอ็มเอสไม่ผ่านตรวจสอบตั้งแต่ 9 เม.ย.พร้อมกับเข้าไปดูเหตุผลที่ไม่ได้เงินผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขณะที่กลุ่มต้องส่งข้อมูลเพิ่ม รัฐจะทยอยแจ้งเอสเอ็มเอสไปตั้งแต่ 11 เม.ย. เพื่อมาให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพิ่ม

“คนที่ยังไม่ได้เงินวันนี้ ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ เพราะเพิ่งประกาศคนที่ผ่านเกณฑ์วันแรก ซึ่งแต่ละคนตรวจสอบคัดกรองใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าคุณสมบัติ เช่น ถ้าอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ก็ไม่ถืออยู่ในวัยแรงงาน ถ้าว่างงาน แม่บ้าน ดูแลลูก ดูแลสามี ไม่ได้ประกอบอาชีพก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ  

ส่วนกลุ่มข้าราชการ อดีตข้าราชการ ไม่เข้าเกณฑ์ เพราะยังได้รับเงินเดือน/เงินบำนาญอยู่แล้ว รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ก็ไม่ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรจะมีมาตรการดูแลเฉพาะ ส่วนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไม่ถือเป็นแรงงานในระบบ”
นอกจากนี้ ยังมีอาชีพอิสระบางประเภทที่ไม่เข้าข่าย เช่น ค้าขายออนไลน์  แรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ก็จะไม่ได้ โดยเฉพาะ ค้าขายออนไลน์ พบว่ามาลงทะเบียน 2.1 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์เลยแม้แต่รายเดียว เนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการ การค้าขายไม่ดีมาจากผลกระทบเศรษฐกิจมากกว่าโควิด  

​​​​​​​ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี อาจเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือบ้าง ถ้ายังทำงานอยู่ เช่น ขับแท็กซี่ ค้าขาย โดยมาตรการนี้จะช่วยดูแลธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนธุรกิจรายใหญ่จะมีมาตรการอื่นดูแลอยู่แล้ว  เช่น ซอฟท์โลน พักหนี้

นายลวรณ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนกว่า 24.8 ล้านคนพบว่า ได้ทยอยตรวจแล้ว มีกลุ่มรับจ้างทั่วไปลงทะเบียน 11.7 ล้านคน ผ่านเกณฑ์แล้ว 4 แสนคน กลุ่มค้าลงทะเบียน 6.3 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ 6 แสนคน กลุ่มที่มีนายจ้างลงทะเบียน 1.9 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ 4 แสนคน ขับรถรับจ้างลงทะเบียน 3 แสนคน ผ่านเกณฑ์ 1 แสนคน กลุ่มผู้ค้าสลาก ลงทะเบียน 2 แสนคน ผ่าน 2 หมื่นคน มัคคุเทศก์ ลงทะเบียน 3 หมื่นคน ผ่านแล้ว 1 หมื่นคน อาชีพอิสระอื่นๆ ลง 1.7 ล้านคน ผ่าน 1 แสนคน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    48%
  • ไม่เห็นด้วย
    52%

บอกต่อ : 45