อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เกษตรกร9ล้านครัวเรือนรอเฮ คลังจ่อแจกเงินเข้าบัญชีให้

เกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน รอเฮ คลังเตรียมแจกเงินช่วยเหลือตรงเข้าบัญชี ดูแลปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ กระทบภัยแล้ง พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 06.47 น.

 
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า การออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนมาตรการเร่งด่วน 6 แสนล้านบาท จะนำไปใช้ 3 ส่วนประกอบด้วย เยียวยาแรงงาน อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ให้เงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท 6 เดือน อีกส่วนไปใช้ดูแลระบบสาธารณสุข และสุดท้ายใช้ดูแลเกษตรกร ซึ่งกำลังพิจารณาให้จ่ายเงินสดช่วยเหลือเข้าบัญชีโดยตรงเลย แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน

โดยจะช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ และการช่วยเหลือโดยดูผลกระทบภัยแล้งไปด้วยสำหรับวงเงินในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา ไม่จำเป็นต้องจ่ายเท่ากับภาคแรงงาน 30,000 บาท โดยจะพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรอยู่ในเป้าหมายประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 116