อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"เซเว่นฯ" จำกัดคนเข้าซื้อครั้งละ 10-15คน

เซเว่นฯ ตรวจเข้มก่อนเข้าร้าน วอนลูกค้าให้ความร่วมมือ พร้อมจำกัดคนเข้าซื้อครั้งละ 10-15 คน พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 11.15 น.


นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและลูกค้าร้านเซเว่นฯทั่วประเทศมั่นใจได้ว่ามาตรการที่บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายปลอดภัย จึงขอวิงวอนมายังลูกค้าทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

โดยมีขั้นตอนในการคัดกรองก่อนเดินเข้าร้านเพื่อใช้บริการ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้บริการภายในร้าน 2.ขออนุญาตวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ 3.บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับลูกค้าและพนักงาน บริเวณหน้าร้าน และเคาน์เตอร์จุดชำระเงิน

4.ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยกำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน สำหรับร้านขนาดเล็ก จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 10 คน ร้านขนาดกลางจะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คน และร้านขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

5.รวมทั้งมีการทำเส้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตรระหว่างรอคิวหน้าร้าน ขณะที่จุดชำระเงินก็ได้ตีเส้นเว้นระยะต่อคิวภายในร้านบริเวณเคาน์เตอร์ให้มีระยะมากกว่า 1 เมตรเช่นกัน 6.ทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 30