อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

"บิ๊กตู่"ตั้งที่ปรึกษาธุรกิจ ดึงเอกชนร่วมวงแก้"โควิด-19"

นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.17 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นคณะที่ปรึกษาชุดนี้จะประชุมนัดแรกในวันที่ 13 เม.ย.นี้ เพื่อรับฟังความเห็นของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับคณะที่ปรึกษาชุดนี้ มีองค์ประกอบ คือ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการ 13 คน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ,ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ประธานสมาคมธนาคารไทย ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ,ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ,ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ขณะที่ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ และนายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น