อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เปิดด่านทั่วประเทศ เว้นภาษีนำเข้าเวชภัณฑ์66รายการสู้โควิด

สั่งเปิดด่านศุลกากรทั่วประเทศ ยกเว้นภาษีนำเข้าเวชภัณฑ์ 66 รายการสู้โควิด พร้อมลดขั้นตอนตรวจสอบเพื่อใช้ดูแลผู้ปวย ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 17.15 น.


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า เตรียมออกประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัย หรือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้สามารถนำเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 66 รายการ  นำมาใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ได้โดยไม่เสียภาษี และมีปริมาณเพียงพอ

รวมทั้งยังให้ทุกด่านศุลกากรทั่วประเทศที่มีอยู่ทั้งทางเรือ ทางบกและทางอากาศลดขั้นตอนพิธีศุลกากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและการรักษาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสทั้งนี้ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในการนำเข้าสินค้า ประกอบด้วย กลุ่มยาสำเร็จรูป 18 รายการ อาทิ ยาฟาวิพิราเวีย ยาฉีดปราศจากเชื้อชนิดต่างๆ กลุ่มเภสัชเคมีภัณฑ์ 8 รายการ อาทิ ยาpremix  

กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 36 รายการ อาทิ น้ำยาตรวจวินิจฉัยโควิด-19 หน้ากากชนิดเอ็น95 หรือสูงกว่า และเสื้อกาวน์ผ่าตัด แว่นตานิรภัย ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ หน้ากากที่ทำให้อากาศสะอาดชนิดที่มีพลังงานและช่วยเป่าอากาศเข้าในหน้ากาก  และกลุ่มรายการวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค 4 รายการ อาทิ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ไม่ต่ำกว่า 0.5% และไฮโดรเจนพีโรไซด์ ไม่ต่ำกว่า 0.5%

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%