อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

คนไทยเฮ! "สนธิรัตน์"จัดหนักปรับลดค่าไฟฟ้าอีกระลอก

พลังงานจัดหนักชงครม.พรุ่งนี้ ช่วยปชช. ลดค่าครองชีพ เปิดเงื่อนไขทั้งใช้ไฟฟรี ลดค่าไฟ ชี้ผู้ใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ 10 ล้านครัวเรือนใช้ไฟฟรี 150 หน่วย เดิมไม่เกิน 90 หน่วย เปิดเทียบบิลไฟฟ้าเดือนก.พ.ถ้าเกิน 800 หน่วยส่วนเกินจะไม่คิดค่าไฟ ย้ำยิ่งใช้มาก-ยิ่งจ่ายมาก  จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 17.45 น.

 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการปรับลดค่าไฟฟ้า หลังจากประชาชนร้องเรียนค่าไฟฟ้าแพงมากว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุม 20 ล้านครัวเรือน มีผลในเดือนมี.ค. - พ.ค. 63 แยกเป็น2 กลุ่ม

1.ครัวเรือนประเภท 1.1. ที่ใช้มิเตอร์5แอมป์ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150หน่วย มีประมาณ10ล้านครัวเรือน จะขยายใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วยเป็น 150หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.-เม.ย. 

 2.ครัวเรือนประเภทที่ใช้มิเตอร์มากกว่า 5 แอมป์ขึ้นไป ประมาณ 15 แอมป์ มีการช่วยเหลือครอบคลุมเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยคำนวณค่าไฟฟ้า แต่ละเดือนเปรียบเทียบกับเดือนก.พ.63 แบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วนได้แก่   กรณีใช้ไฟฟ้าเทียบแต่ละเดือนกับเดือน ก.พ.หาก ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย เมื่อหักเทียบกับ ก.พ.แล้ว ส่วนเกินนี้จะไม่มีการคิดค่าไฟฟ้าเป็นการใช้ฟรี

กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน3พันหน่วย เมื่อเทียบกัย ก.พ. แล้ว ค่าไฟส่วนนี้จะได้ส่วนลด 50 %   และกรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่า3,000 หน่วย เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.แล้ว หน่วยที่เพิ่มจะได้ส่วนลด30%  ทั้งหมดจะเสนอที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ 21 เม.ย.

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากครม.อนุมัติแล้วจะมีการประกาศรายละเอียดแล้วคืนเงินค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป โดยจะเป็นการหักค่าไฟฟ้าในรอบบิลต่อไป เช่น บิลเดือนมี.ค. และเม.ย. เมื่อคำนวณส่วนต่างแล้ว จะหักทยอยหักในบิลเดือนพ.ค.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    87%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 133