อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

"ซีพีออลล์"ปิดดีลเปิดแฟรนไชส์'เซเว่น'กัมพูชา 30 ปี

ซีพีออลล์ ปิดดีล ลุยขยายแฟรนไชส์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกัมพูชา ยาว 30 ปี พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.07 น.


นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีออลล์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า CP ซีพีออลล์ กัมพูชา ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก สำหรับดำเนินการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ซีพีออลล์ กัมพูชา ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปี และคู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆละ 20 ปี

ทั้งนี้ ซีพีออลล์ กัมพูชา เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ตามสัญญาแฟรนไชส์หลักในกัมพูชา มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,000 เหรียญสหรัฐ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42