อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ธปท.สั่งปรับ'เงินทุนศรีสวัสดิ์' ผิด2กระทงกว่า3ล้านบาท

ธปท.สั่งปรับเงิน "เงินทุนศรีสวัสดิ์" หรือ BFIT ข้อหาฝ่าฝืน ผิดกฎมาร์เก็ตคอนดักท์ และคิดดอกเบี้ย-ค่าบริการสูงเกินจริง เป็นค่าปรับกว่า 3.1 ล้านบาท ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.06 น.


รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งปรับเงินบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT จำนวนค่าปรับ 3,155,000 บาท ข้อหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธปท. กำหนด กล่าวคือ บริษัทเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันสูงเกินสมควรและผันแปรตามวงเงินสินเชื่อ โดยไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริง อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (มาร์เก็ตคอนดักท์) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 

และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 81/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ สำหรับบริษัทเงินทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นความผิดตามมาตรา 39 และมาตรา 46 ต้องระวางโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น