อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

"จุรินทร์" สั่งทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกษตรกร

“จุรินทร์" มอบผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ตั้งศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องทุกข์เกษตรกร แก้ปัญหาครบวงจรในจุดเดียวเกี่ยวกับพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้ 5 ชนิด เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.22 น.


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพืชเกษตรตามโครงการประกันรายได้ทั้ง 5 ชนิด คือ ข้าว  ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ให้มีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรจะได้ช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว เช่น ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เป็นต้น

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด รัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาท มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือนส่วนกรณีของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งหลายจังหวัดยังได้รับเงินงบประมาณค่อนข้างช้าในการได้รับเงินชดเชยกรณีของการทำลายต้นมันสำปะหลังที่ติดโรค ทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่ยอมโค่นต้นมันเพราะไม่ได้รับเงินชดเชยหรือเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือ ดังนั้นในเร็วๆ นี้ จะทำหนังสือถึงที่ประชุมครม. เพื่อขอให้สำนักงบประมาณเร่งรัดในเรื่องของการโอนเงินชดเชยการโค่นต้นพันธุ์ที่ติดโรคใบด่างมายังแต่ละจังหวัดให้เร็วขึ้นหรือโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33