อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

สภาพัฒน์ยันเงินกู้4แสนล้าน ไม่ตีเช็คเปล่าแน่!

เลขาสศช. ยันเงินกู้ 4 แสนล. ไม่ตีเช็คเปล่า หลังคลังเขียนมาในกฎหมายชัด ล็อกกรอบการเสนอโครงการมาแล้ว เชื่อจากนี้ต้องเขียนโครงการมาเสนอภายใน 5 มิ.ย. จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.47 น.


นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงถึงกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตีว่าเงินกู้ก้อนนี้เป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าไม่มีโครงการอะไรมารองรับ ว่า การกู้เงินมาทำโครงการฟื้นฟูก้อนนี้จะไม่เป็นการตีเช็คเปล่า

แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีโครงการใดๆ เสนอเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่สศช.เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณา เพราะล่าสุดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอใช้เงินกู้เพิ่งจัดทำเสร็จ และเพิ่งเสนอให้ครม.เห็นชอบ

อีกทั้งในวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมานี้ ก็ได้นัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นครั้งแรก เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การจัดทำข้อเสนอการใช้เงินกู้มาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ ดังนั้นการดำเนินการต่างๆ จะทำอย่างมีขั้นตอน

ขณะเดียวกันในกรอบการทำงานก็มีความชัดเจน เพราะตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. กระทรวงการคลังก็กำหนดรายละเอียดเอาไว้อย่างรัดกุม โดยล็อกเอาไว้ว่าเงินกู้ก้อนนี้มีไว้ใช้ทำโครงการอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการใช้เงินลงไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นหลัก“เชื่อว่า ระบบต่างๆ มีความชัดเจนมากพอสมควรว่า เงินกู้นี้จะเอาไปใช้ทำโครงการอะไรบ้าง แต่นอนนี้ยังไม่มีใครเสนอโครงการมา มีแต่ไอเดียว่าอยากจะทำอะไร โดยตอนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเพิ่งจะเรียกประชุมครั้งแรกเอง และจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานเสนอโครงการเข้ามา กำหนดไว้ภายใน 5 มิ.ย.นี้ ส่วนการใช้เงิน ในการประชุมครม.ก็พูดกันแล้วว่า ให้ใช้เงินกู้เท่าที่จำเป็น โดยจะพิจารณาเลือกโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์จริงๆ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินให้หมดทั้ง 4 แสนล้านบาท”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%