อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

จ๊าก!แบงก์จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์เหลือแค่0.25%

แบงก์ปรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เหลือแค่ 0.25% ต่อปี เหตุบริหารต้นทุนทางการเงินหลังหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ตามดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.17 น.


วันที่ 28 พ.ค. รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารพาณิชย์ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมา ตั้งแต่ 0.125%-0.40% ตอบรับตามดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่เหลือ 0.50% ต่อปี ทำให้ธนาคารบางแห่งได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดาลงมาด้วย เพื่อบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงิน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากข้อมูลของธปท. พบว่า ดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพอยู่ที่ 0.25% ต่อปี ธนาคารกรุงไทย 0.25% ธนาคารกสิกรไทย 0.25% ธนาคารไทยพาณิชย์ 0.25% ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 0.3% ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ที่ 0.375-0.5% ต่อปี เงินฝากประจำระยะ 6 เดือนอยู่ที่ 0.5-0.65% เงินฝากประจำ 12 เดือนอยู่ที่ 0.5-0.75% และระยะ 24 เดือนอยู่ที่ 0.5-0.8% ต่อปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 30