อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ได้เฮอีก!ครม.เปิดไฟเขียวลดภาษี ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง90%

รัฐบาลเห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ช่วยคนเจอพิษโควิดในปีภาษี 63 คาดอปท.จัดเก็บรายได้ลดลง 39,420 ล้านบาท อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 16.11 น.


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปีภาษี 63 ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ทั้ง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ,ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ,ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ทั้งนี้การลดจำนวนภาษีตามกฎหมายดังกล่าว คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ลดลง 39,420 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 63 แต่จะส่งผลดีเพราะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ กำหนดครอบคลุมกรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 63 – 65) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม 0.01% คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. นี้ จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

ส่วนกรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบ้านหลังอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ.นี้ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

ขณะที่กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ.นี้ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เท่านั้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53