อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

พาณิชย์ขนสินค้าจีไอขายผ่านเฟซบุ๊กช่วยเกษตรกร

“พาณิชย์”ทำโครงการ “ร่วมใจ ช่วยจีไอไทย พ้นภัยโควิด” ใช้เฟซบุ๊ก GI Thailand จำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น   ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.32 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการ “ร่วมใจ ช่วย จีไอไทย พ้นภัยโควิด” โดยใช้ Facebook Fanpage : GI Thailand เป็นสื่อกลางแนะนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ

จนเกิดความเสียหายและเกิดปัญหาการขาดรายได้ของเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีผลผลิตออกตามฤดูกาล  ซึ่งการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วย ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ (นิวนอร์มอล) ที่คนหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น  
 
สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก เบื้องต้นมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดส่งสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านระบบไปรษณีย์และสถานบริการขนส่งเอกชน ตอบรับเข้าร่วมทั้งสิ้น 104 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 45 สินค้า จาก 35 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ปลากุเลาเค็มตากใบ กาแฟเมืองกระบี่ ศิลาดลเชียงใหม่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และนิลเมืองกาญจน์ เป็นต้น
 
“กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยสื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”
 
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า โครงการร่วมใจ ช่วยจีไอ ไทย พ้นภัยโควิด นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าจีไอ ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด–19 แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%