อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ททท.ร่วมยูเอ็นดีพี ปั้นท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน

ททท.ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ ยูเอ็นดีพี นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.14 น.


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นดีพี เพื่อนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเอสดีจี มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งยังนำมาเป็นแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพราะแนวทางดับกล่าวจะช่วยปรับสมดุลให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาพรวมได้

ขณะเดียวกันตามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการรักษาธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวให้คงอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ และช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างวิถีใหม่ในการจัดการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มัล หรือความปรกติใหม่ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีเนื้อหาความร่วมมือใน 4 ข้อ คือ ความร่วมมือกันกับการผลักดันเอสดีจีเข้าไปในกระบวนการทำงานของ ททท.  การส่งเสริมให้เอสีจี เป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน การแบ่งปันประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาพรวมและและการพัฒนาแบรนด์ประเทศไทยให้มีคุณค่าเทียบเท่ากับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21