อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

9 มิ.ย.บขส.ปลดล็อกเปิดเดินรถ ล่องภาคใต้ทุกเส้นทาง

ดีเดย์ 9 มิ.ย. บขส.เปิดเดินรถสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง หลังรัฐปลดล็อกโควิด19 รถโดยสารเดินทางข้ามจังหวัดช่วงเคอร์ฟิวแล้วรวม 39 เส้นทาง ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 20.24 น.


กองสื่อสารองค์กรและการตลาดสำนักอำนวยการ บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. เป็นต้นไป บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 เส้นทาง ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19  หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร 

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้ 
 
สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ 
(หมอชิต 2)-ภูเก็ต , กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-ด่านนอก, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-ชุมพร, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-หลังสวน, กรุงเทพฯ (หมอชิต2)-ด่านเจดีย์สามองค์  เส้นทางกรุงเทพฯ-ทับละมุ-พังงา (สายเก่า), 

กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย (สายเก่า), กรุงเทพฯ-ภูเก็ต , กรุงเทพฯ-กระบี่, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร , กรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ-ยะลา-เบตง, กรุงเทพฯ-สตูล , กรุงเทพฯ-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-ดอนสัก (ท่าเรือ), กรุงเทพฯ-หาดใหญ่, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สงขลา และ กรุงเทพฯ-คลองท่อม-กระบี่
 
ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 

หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น 

 บขส. ได้เปลี่ยนแปลงจุดพักรับประทานอาหารตามเที่ยวเวลารถออก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิด ร้านอาหารตามเวลาเคอร์ฟิวด้วย นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด
 
 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้

ส่วนเส้นทางอื่นๆ บขส. อยู่ระหว่างประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมเปิดเดินรถเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงายว่า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บขส. เปิดให้บริการเดินรถแล้วในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก รวม 15 เส้นทาง และ เมื่อนำมารวมกับอีก 24 เส้นทางที่เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้นั้น ทำให้บขส. เปิดเดินรถรวมทั้งหมดทั่วประเทศ 39 เส้นทาง 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

บอกต่อ : 40