อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

'นกสกู๊ต'ประกาศปิดกิจการ ขาดทุนยับเจอพิษโควิด!

ผู้บริการนกแอร์ ส่งเอกสารถึงตลาดหลักทรัพย์แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและชำระบัญชี "สายการบินนกสกู๊ต" หลังขาดทุนหนัก แถมยับเจอพิษโควิด-19 ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 18.12 น.


นายวุฒิภูมิ จุฬงกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัก สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุ "เรื่อง แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย" ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯๆ) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติรับทราบการเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัท สายการบินนกสกู๊ตจำกัด

โดยมีบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.65 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็น 1,470 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรมการ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ครั้งที่ 42563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการ
เลิกกิจการและการชำระบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุน มีทรัพย์สินและสัดส่วนรายได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.16 และ 37.10 ของบริษัทฯ ในปี 2562 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การเลิกกิจการของบริษัทสายการบินนกสกู๊ต จำกัด นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินของบริษัท

สำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้น เส้นทางที่เป็นสิทธิการบินที่บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด มีอยู่นั้นจะหยุดให้ดำเนินการในเส้นทางบินจีนได้แก่นานจิงชิงเต่า เทียนจิน เฉินหยาง เส้นทางบินไต้หวัน ได้แก่ ไทเป เส้นทางบินญี่ปุ่น ได้แก่ นาริตะ โอซาก้า ซัปโปโร และเส้นทางบินอินเดีย ได้แก่ เดลลี เส้นทางบินเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด 

ในส่วนของบริษัทฯนั้น ยังคงให้บริการในเส้นทางบินในประเทศเป็นหลัก และเส้นทางบินระหว่างประเทศที่มีสิทธิการบินเป็นของตนเอง ได้แก่ เส้นทางบินพม่า ได้แก่ ย่างกุ้ง เสันทางบินเวียดนามได้แก่ โฮจิมินห์ และเส้นทางบินญี่ปุ่น ได้แก่ ฮิโรชิ และบริษัทฯจะแจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ให้ทราบต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51