อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ธอส.ใส่ใจสุขภาพนร. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รร.เขตห้วยขวาง

ธอส.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดให้ 4 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตห้วยขวางก่อนเปิดเรียน พร้อม Kick Off ตั้งตู้ปันสุข บริเวณหน้าสาขาธนาคารทั่วประเทศ 138 หลัง ในโครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน”   จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 16.05 น.


นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า  คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำ โครงการ “ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน2 มาตรการ ทั้งทางด้านการเงิน และด้านสังคม  เพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดในวันที่ 29 มิ.ย.  นายปริญญาพร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. และผู้บริหารธนาคาร ร่วมเปิดโครงการในด้านสังคม 2 โครงการ ประกอบด้วย  โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโรงเรียนในเขตห้วยขวาง 4 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก  โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่ง  ได้แก่ 1.ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย 2.ชุมชนริมคลอง บางซื่อลาดพร้าว 42-44 3.ชุมชนลาดพร้าว 45 4.ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 5.ชุมชนบึงพระราม 9 6.ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 7.ชุมชนทับแก้ว 8.ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 และ 9.ศูนย์สงเคราะห์เด็กอิตาเลี่ยนไทย พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร ทางการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ ธอส.ได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ ธอส. ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นตามโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ให้กับ นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.สำนักงานเขตห้วยขวาง สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่นายปริญญา กล่าวว่า  ธนาคารยังได้จัดพิธี Kick Off โครงการ “บ้าน ธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อยกระดับชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมแบ่งปันสุข คลายทุกข์ให้คนไทยช่วยเหลือดูแลกันและกัน ภายใต้หลักการของการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีวินัย ไม่แย่งของกัน มีความน่ารักแบบคนไทย มีวินัยแบบญี่ปุ่นด้วยการจัดทำ “บ้าน ธอส.” สำหรับใส่ของกินของใช้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด แบ่งปันไปใช้-บริโภค โดยจะทยอยติดตั้งที่บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 138 หลัง ภายในเดือนมิ.ย. นี้ รวมถึงที่บริเวณหน้าโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งถือเป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด และพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและเด็กนักเรียนใกล้เคียงสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากขึ้นทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร  รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24