อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ศบค.ปลดล็อกให้นั่ง-ยืน ติดกันได้ในรถไฟฟ้า-รถไฟ

ผู้โดยสารเฮ! ศบค. ปลดล็อกให้นั่ง-ยืนติดกันได้ในรถไฟฟ้า-รถไฟ เฉพาะในเขตกทม.-ปริมณฑล เริ่ม 1 ก.ค.นี้ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 05.18 น.


เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการเว้นที่นั่ง และการเว้นระยะห่างการยืนภายในขบวนรถในระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 แต่ต้องปฏิบัติตามกำหนด

ดังนี้ 1.ด้านการป้องกัน อาทิ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างเดินทาง และงดพูดคุยขณะอยู่ภายในขบวนรถ 100% 2. ด้านการคัดกรอง ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้โดยสารก่อนใช้บริการ ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส นายสรพงศ์ กล่าวต่อว่า 3. ด้านการควบคุม เช่น ควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารไม่เกิน 70%
 ของความจุสูงสุด หรือประมาณ 185 คน/ตู้ขบวน ควบคุมให้ยืนหันหน้าไปในทางเดียวกัน และควบคุมดูแลการลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรณีต้องมีการสอบสวนโรค และ 4. ด้านการดูแล โดยเข้มงวดการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ มีการฆ่าเชื้อโรคภายในสถานี ขบวนรถ และระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งเมื่อเดินทางถึงสถานีปลายทาง ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศให้ปลอดเชื้อ

“ปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางแล้วประมาณ 8.2 แสนคนต่อวัน คาดว่าในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน จะมีผู้ใช้บริการทะลุ 1 ล้านคนต่อวัน อย่างไรก็ตามก่อนการคลายล็อกไม่ต้องเว้นที่นั่งและที่ยืนภายในขบวนรถ ทาง ขร. ได้วิเคราะห์และศึกษาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ามีความปลอดภัย ซึ่งภายในรถไฟฟ้ามีระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีเทียบเท่ากับภายในเครื่องบิน รองรับการระบายอากาศบริสุทธิ์ได้ 2,400 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อชั่วโมง(ชม.) และจะทำให้ผู้โดยสารมีอากาศบริสุทธิ์อยู่รอบตัว 12 ลบ.ม.ต่อชม. โดยยังไม่นับรวมกับการระบายอากาศจากการเปิดประตูรถแต่ละสถานีประมาณ 3 นาทีด้วย”นายสรพงศ์ กล่าว

ด้านนายนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 รฟท. ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุดเพิ่มเติมอีก 40 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 4 ของรัฐบาล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 63 จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ)

“รฟท.ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ ยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ 50% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีก รวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ พร้อมทั้งจะติดตั้งแอปพลิเคชั่น  “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ”นายนิรุฒิ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น