อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ดีเดย์วันที่ 15 ก.ค.นี้! รัฐเปิดลงทะเบียน'เราเที่ยวด้วยกัน'

ครม.ไฟเขียวรายละเอียดกระตุ้นท่องเที่ยว เปิดคนไทยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งค่าที่พัก อาหาร ตั๋วเครื่องบิน 15 ก.ค.นี้ และยังมีโครงการกำลังใจ ให้คนทำงานแนวหน้าโควิดซื้อแพ็คเกจในประเทศไปเที่ยวคนละ 2,000 บาท  อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16.44 น.


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากครม.ไปแล้ว โดยใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท จำนวน 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือนตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 ซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มี 3 รายการย่อย คือ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก จำนวน 5 ล้าน (คืน) ,สนับสนุนค่าใช้จ่ายร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว 5 ล้าน (สิทธิ์) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ 

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานว่า ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม (รวมโฮมสเตย์) เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยราคาค่าห้องพักโรงแรมต้องไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการจองที่พักออนไลน์ ในเวลาเดียวกัน และตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับคาดว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันจะสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวและสายการบิน โดยประมาณ การรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการรวมไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท และสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมไม่น้อยกว่า 26,127 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า 726,127 ล้านบาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบอีก  โครงการกําลังใจ  เป็นการให้เงินค่าใช้จ่ายเดินทางอบรม ดูงานคนละ 2,000 บาท กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 1.2 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขต้องซื้อแพ็คเกจทัวร์จากผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ และเป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ซบเซาอันเนื่องมาจากการระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 26