อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครม.ไฟเขียวสินค้า-บริการควบคุมปีนี้ 51 รายการ

ครม.เห็นชอบบัญชีสินค้า-บริการควบคุมปี 63 ปรับรายละเอียดใหม่คุมบริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.17 น.


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมและบริการควบคุมปี 63 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีทั้งหมด 51 รายการ แยกเป็น 45 สินค้า 5 บริการ โดยในรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดนั้น ได้แยกเป็นการคงรายการสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 50 รายการ ในส่วนนี้แยกเป็น 45 สินค้า 5 บริการ พร้อมทั้งได้เพิ่มสินค้าควบคุมอีก 1 รายการ และยกเลิกสินค้าควบคุม 2 รายการ

สำหรับการคงรายการสินค้าในปีนี้นั้น ได้มีการปรับรายละเอียดของสินค้าและบริการจำนวน 2 รายการ  คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ปรับเป็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก เนื่องจากรถยนต์นั่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและไม่กระทบกับ ผู้บริโภคทั่วไป ส่วนอีกรายการ คือ บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ ปรับเป็น บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์  โดยจะครอบคลุมการบริการขนส่งสินค้า เช่น แกร็ป ไลน์แมน เคอรี่ และเดลิเวอรี่อื่นๆ ซึ่งพบว่า ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเอกชนประกอบกิจการอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ในเหตุผลที่ต้องควบคุมบริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์  เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และที่ผ่านมายังมีปัญหาการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มาอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีการควบคุม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19