อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

จับตาวาระครม.พิจารณาโครงการเงินกู้ฟื้นศก. ล็อตแรก 8 หมื่นล.

ครม.เตรียมพิจารณาข้อเสนอสศช. ชงโครงการใช้งบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท มีโครงการล็อตแรกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรวมวงเงิน 80,000 ล้านบาท เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.47 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมครม. วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โด สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เรื่องการใช้งบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท โดยจะเสนอโครงการล็อตแรกที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ครม.อนุมัติวงเงินประมาณ 80,000 ล้านบาท เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการจ้างงานสร้างอาชีพเป็นหลัก

ขณะที่กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่สธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมนียมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 2 ฉบับ

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์เสนอ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564-2568 (5ปี)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16