อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

บลจ.ทหารไทยเสิร์ฟกองทุนรวมตปท.เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลก

บลจ.ทหารไทยเปิดขายกองทุนใหม่ TMB – ES Global Capital Growth รับนิวนอร์มอล เน้นลงทุนหุ้นที่เป็นผู้นำธุรกิจ IPO ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.-17 ก.ค.นี้  ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.


น.ส.เบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ บลจ.ทหารไทย  หรือTMBAM Eastspring เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์โควิดทำ เป็นตัวเร่งที่ทำให้หลายๆธุรกิจเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) โซเชียลมีเดีย (Social media) การเงินออนไลน์ (Online payment) 

รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ด้านกีฬา สันทนาการและสุขภาพที่มีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว เช่น ตัวเลขฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงประเทศต่างๆเริ่มเปิดเมือง จึงส่งผลให้ภาวะการณ์ลงทุนโดยรวมดีขึ้นและทำให้การลงทุนในหุ้นทั่วโลกมีความน่าสนใจมากขึ้น

ทั้งนี้ได้เปิดตัวกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES GCG)  เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านกระบวนการคัดกรองหุ้นแบบเจาะลึกที่เน้นคุณภาพและโอกาสเติบโต โดยมีกรอบการลงทุนที่เฟ้นหาคัดเฉพาะหุ้น 25 – 35 บริษัทที่เป็นผู้นำธุรกิจ

" กองทุนมีนโยบายการลงทุน ในกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีชื่อว่า Amundi Funds Polen Capital Global Growth Class I USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า80%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน เชื่อมั่นในกองทุนหลักที่มีผลการดำเนินการโดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index Net Total Return USD"   

นอกจากนี้มีการจัดสมดุลระหว่างหุ้นที่มีการเติบโตดี (Growth Stock) และหุ้นที่มีความทนทานต่อสภาวะตลาด (Defensive Stock) จึงทำให้พอร์ตลงทุนมีความยืดหยุ่น และสามารถรับมือในช่วงสภาวะตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี

สำหรับกองทุนหลักบริหารโดย Polen Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพสัญชาติสหรัฐฯที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นเติบโต และยังจับมือเป็นพันธมิตรหลักร่วมทางธุรกิจกับ "Amundi" หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกภาคพื้นยุโรป โดยในช่วง IPO ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค.63 ลงทุนทุก 1 ล้านบาท รับหน่วยลงทุนพิเศษของกองทุนเปิดทหารไทย ธนบดี (กองทุนรวมตลาดเงิน) มูลค่า 2,000 บาท และฟรีค่าธรรมเนียม Front-end Fee ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ค.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24