อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

"ก.ธนารักษ์"ตื่นตัวอนุรักษ์ สิ่งปลูกสร้างประวัติศาสตร์

ธนารักษ์สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม เตรียมอนุรักษ์ ระบุผู้เช่าที่จะรื้อถอนซ่อมแซมต้องปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด  อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.41 น.


นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า  หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 สภาผู้แทนราษฎร ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ 

กรมฯ  เห็นความสำคัญของอาคารราชพัสดุดังกล่าว  ได้มีการจัดสรรงบประมาณในปีงบ 63 และต่อเนื่องมาถึงปี 64  เพราะตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาอาอาคารและสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป  ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำ นักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร เร่งรัดดำเนินการสำรวจตรวจสอบ จัดทำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างฯ ทั้งหมดให้เสร็จภายในเดือนส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันกรมฯ ดูแลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ จำนวน 66 หลัง เช่น บ้านขุนพิทักษ์บริหาร จ.พระนครศรีอยุธยา และบ้านหลุยส์ จ.ลำปาง เป็นต้น

นอกจากนี้จะแจ้งให้หน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุร่วม สำรวจ ตรวจสอบอาคาร เพื่อตระหนักในคุณค่าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยก่อนการรื้อถอนซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการอื่นใดกับอาคารให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24