อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

"ซีพี"ยังยื่นเอกสารควบรวมโลตัสไม่ครบ

 กขค. ชี้กลุ่มซีพียื่นเอกสารควบรวมโลตัสแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์  ด้านคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าขอให้ไปเตรียมข้อมูลเอกสารเพิ่มเติ  จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.20 น.


นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือกลุ่มซีพี ได้เข้ายื่นเอกสารขออนุญาตรวมธุรกิจควบรวมกิจการกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้าเทสโก้ โลตัสในประเทศไทยแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มกลุ่มซีพีได้เข้ามายื่นเอกสารการขออนุญาตรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้ว แต่ทางคณะกรรมการฯยังไม่รับคำขออนุญาต เนื่องจากเอกสารยังไม่พร้อมสมบูรณ์ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ขอให้กลับไปเตรียมข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมมายื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งตามที่คณะกรรมการขอไป เช่น โครงสร้างธุรกิจ สัดส่วนตลาด ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น
 
ทั้งนี้คณะกรรมการฯขอให้ทางกลุ่มซีพีรีบดำเนินการเสนอเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมไปให้ดำเนินการเร็วที่สุด เมื่อได้เอกสารครบถ้วนแล้วทางคณะกรรมการค้าก็เริ่มการพิจารณาทันที เพราะคณะกรรมการมีเวลาการพิจารณา 90 วัน โดยการระยะเวลาการ 90 วันจะเริ่มนับหนึ่งจากที่คณะกรรมการฯได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมการมีเวลาน้อย

อย่างไรก็ตาม หากเริ่มนับตั้งแต่มายื่นเอกสารวันแรก แต่เอกสารไม่ครบทำให้ต้องขอเอกสารเพิ่มก็จะยิ่งทำให้เวลาการพิจารณาน้อย ส่วนจะทำให้การพิจารณาล่าช้าออกไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการยื่นเอกสารครบสมบูรณ์ของกลุ่มซีพี เพราะเมื่อทางคณะกรรมกรการได้รับเอกสารครบแล้ว ก็จะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 30