อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

จับตาวาระครม.เว้นภาษีหนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ครม.เตรียมพิจารณาข้อเสนอกระทรวงการคลังลดภาษี และยกเว้นภาษีศุลกากรมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.24 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมครม. วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

พร้อมกันนี้ยังเสนอขอขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และเสนอการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเมียนมาสำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง 

ส่วนกระทรวงพลังงานเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิต ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2533 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย การจำหน่าย การนำเข้าและการส่งออกน้ำตาลทราย และการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น