อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

'ไทยประกันชีวิต' เปิดตัวแอพฯสุขภาพ'Life Fit'

“ไทยประกันชีวิต”มุ่งหน้าสร้าง Eco-Health System ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีทุกมิติ บริการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้วยตนเอง ตอบโจทย์ลูกค้ายุค New Normal “ไทยประกันชีวิต Life Fit” โปรแกรมดูแลสุขภาพ 4 มิติพร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกัน อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.11 น.


นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Model ของไทยประกันชีวิตที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างครบรอบด้าน ทั้งการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ผสานการพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต

ประกอบกับในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลสุขภาพและวางแผนทางการเงิน รวมถึงดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการสำหรับลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาสนับสนุน

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้เอาประกัน 3 รูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เอาประกันในปัจจุบัน ประกอบด้วย “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” ที่เป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตครบ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา (Self Service)

อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์ การแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ (Consent Form) การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินสำหรับผู้เอาประกัน

“แอปพลิเคชันได้รับออกแบบและพัฒนาบนแนวคิด Agile Methodology ซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะแรก บริษัทฯ มุ่งเน้นการการพัฒนา Foundation Feature เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานกับลูกค้า โดยในระยะถัดไป บริษัทฯ วางแผนพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งการเคลมสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน (E-Claim) การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต (E-Payment) การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Virtual Hospital) เพื่อยกระดับการให้บริการสำหรับลูกค้า” นายไชยกล่าวนอกจากนี้ จากแนวทางการสร้าง Eco-Health System เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าและคนไทย บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการ “ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต” ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มอบความฟิตในทุกด้านของชีวิต ภายใต้แนวคิด "Circle of Wellness" 4 ด้าน ได้แก่ Self การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง Sense การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งและมีความสุข Stability การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และ Spirit การสร้างคุณค่าชีวิตผ่านการให้และการแบ่งปันสู่สังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสะสมคะแนน สำหรับใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไปสูงสุดถึง 30%

โดยผู้เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ต้องเป็นผู้ที่ซื้อแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 หรือสัญญาประกันชีวิตหลักใดๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบใดแบบหนึ่ง ที่เข้าโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ซึ่งประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 โรค, สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพโกลด์, สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)

ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิด Eco-Health System อย่างครบรอบด้าน บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษที่จะเติมเต็มความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับผู้เอาประกัน ผ่านไทยประกันชีวิต Privilege ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระรวมทุกกรมธรรม์ในแต่ละปี ประกอบด้วย ไทยประกันชีวิต INFINITE, ไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME โดยไทยประกันชีวิต INFINITE

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยฯ ต่อปีรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป แบ่งออกเป็น 4 สถานะ คือ Classic, Silver, Gold และ Platinum ทั้งนี้ ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ จะได้ระดับสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องสมัครหรือสะสมคะแนน และได้รับสิทธิพิเศษด้านการดูแล ที่ครอบคลุมชีวิตและสุขภาพรอบด้านทั้งกายและใจ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถติดตามข้อมูลและรับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เช่นเดียวกัน

“ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัวจาก Digital Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ New Normal บริษัทฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รูปแบบการดูแลใหม่ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น จึงมีเป้าหมายในการดูแลลูกค้าในทุกมิติ ทั้งการสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน รวมถึงการสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิต อันเป็นการตอบโจทย์การเป็น Life Solutions ตามแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric” นายไชยกล่าว...

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12