อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ยิ้มออก!'ธปท.'สำรวจภาคธุรกิจ สัญญาณดีหลังรัฐปลดล็อกดาวน์

"แบงก์ชาติ" สำรวจผู้ประกอบการภาคธุรกิจ พบสถานการณ์ดีขึ้น หลังภาครัฐปลดล็อกดาวน์ต่อเนื่อง อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 10.06 น.


รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และเอสเอ็มอี กรณีผลกระทบจากโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือน ก.ค.63 ที่ผ่านมา  พบว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อภาคธุรกิจได้ผ่อนคลายลง สะท้อนจากสัดส่วนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบที่ลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการผ่อนคลายการปิดเมืองที่เข้าสู่ระยะที่ 5 

ซึ่งแบ่งผลการสำรวจเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่  1. การขนส่งสินค้าและการส่งออกสินค้า พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือน ก.ค. 21% ดีขึ้นกว่าเดือนมิ.ย. ที่อยู่ในระดับ 17.2% 2. การนำเข้าสินค้า พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือน ก.ค. 33.4% ดีขึ้นกว่าเดือน มิ.ย.ที่อยู่ในระดับ 25.9%

ขณะที่ 3. มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม( Social Distancing ) พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือน ก.ค. 30.7% ดีขึ้นกว่าเดือนมิ.ย. ที่อยู่ในระดับ 22.6% โดยสัดส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่ลดลงนี้ส่งผลดีไปยังการจ้างงาน สะท้อนจากการที่ภาคธุรกิจลดการใช้นโยบายปรับเปลี่ยนการจ้างงานลงในเกือบทุกรูปแบบ ยกเว้นบางธุรกิจในภาคที่มิใช่การผลิตที่ยังคงใช้นโยบายลดชั่วโมงการทำงานมากขึ้น ได้แก่ ภาคการค้าและกลุ่มที่พักแรมและร้านอาหาร ตามกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยังกลับมาไม่มาก

ทั้งนี้ พบว่าผลกระทบด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัญหาด้านขนส่งกลับมากขึ้นในบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผลิตเครื่องจักรและกลุ่มบริการทางการเงิน ที่ได้รับผลกระทบทางลบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการจับจ่ายลดลง ซึ่งส่งผลถึงความต้องการเครื่องจักร การขยายสินเชื่อ รวมถึงคุณภาพสินเชื่อ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%