อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'บิ๊กตู่' เปิดทำเนียบสร้างขวัญกำลังใจส่งออก

บิ๊กตู่เปิดทำเนียบสร้างขวัญกำลังใจผู้ส่งออกฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมมอบรางวัลพีเอ็มอวอร์ด อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า วันที่ 24 ส.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 63  หรือพีเอ็มอวอร์ด 2020 ที่ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นปีที่ 29 ในการรับรองคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยผลักดันพัฒนาศักยภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะในปีนี้ทั่วโลกประสบปัญหาจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างมากจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจใน ทุกๆประเทศ  

ทั้งนี้การสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านตราสัญลักษณ์พีเอ็มอวอร์ดถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เร่งรัดการส่งออกเชิงรุก ของกรมฯที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและธุรกิจบริการ เพื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลนอกจากจะเป็นเกียรติยศให้กับผู้ประกอบการแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษจากกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น โอกาสในการร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา การค้าออนไลน์บน Thaitrade.com และยังได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้ง 58 แห่งและเครือข่าย เป็นต้น  

“รางวัลพีเอ็มอวอร์ด ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและการพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปีจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติ ที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง”  

สำหรับรางวัลพีเอ็มอวอร์ดมี 7 ประเภทประกอบด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่พิจารณายอดการส่งออกเป็นหลัก โดยจะต้องผ่านหลักธรรมาภิบาล การบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด, รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้แก่บริษัทที่ผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เป็นต้น 

นอจากนี้ยังมีรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง, รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม,รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยมโดยประเภทนี้จะมอบให้แก่ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม 4 สาขา คือ สาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาโลจิสติกส์สินค้า, รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่นตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาชุมชน และ รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%