อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ธปท.มองดอกเบี้ยไม่ใช่พระเอก หนุนรัฐเน้นจ้างงาน

ธปท.มองดอกเบี้ยไม่ใช่พระเอก หนุนรัฐเน้นจ้างงาน ส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจและการฟื้นตัว ประสานนโยบายการเงิน-การคลัง และมาตรการสินเชื่อสถาบันการเงิน พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.44 น.


นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากการระบาดรอบสอง และคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับสู่ก่อนเกิดโควิด-19
 
นอกจากนี้ กนง.เห็นว่ามาตรการภาครัฐในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องสนับสนุนการจ้างงาน ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมทั้งพัฒนาทักษะคนให้สอดคล้องกับการดำเนินตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดโควิด-19

“ตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่พระเอกอีกต่อไป เพราะดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่0.5% ต่อปี ซึ่งถือว่าต่ำสุดในภูมิภาคแล้ว และต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งต้องเน้นการจ้างงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการฟื้นตัวเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21