อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

รัฐก่ายหน้าผาก 8เดือนเก็บรายได้วืด1.9แสนล้าน

รัฐเก็บรายได้ 8 เดือน วืดแล้ว 1.9 แสนล้าน ภาษีสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากรต่ำเป้าเรียบวุธ  หลังโควิดพ่นพิษ พ่วงออกมาตรการช่วยชาวบ้าน เอสเอ็มอี พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.10 น.


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 8 เดือน ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62 – พ.ค.63) มีรายได้สุทธิ  1.5 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 189,695 ล้านบาท หรือ 11.2% โดยเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด และการออกมาตรการลดและขยายเวลาการเก็บภาษีช่วยเหลือประชาชนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการเป็นภายในเดือนก.ค.-ก.ย.63

อย่างไรก็ตาม ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 63 เป็นปีที่สถานการณ์ไม่ปกติ จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ในช่วงสถานการณ์ปกติได้ ดังนั้น ขอให้ระมัดระวังในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1.08 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 139,113 ล้านบาท หรือ 11.3%  โดยภาษีที่เก็บได้ต่ำมาก เช่น  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ส่วนกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 362,122 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 70,960 ล้านบาท เช่น ภาษีสรรพสามิตรถยนต์  ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ส่วนกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 64,384 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,516 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้า อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นทำได้สูงกว่าประมาณ11,929 ล้านบาท และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่า 4,747 ล้านบาท

 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18