อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

ศบค.โมเดล!"บิ๊กตู่"นั่งประธาน คุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจฯ

ครม.รับทราบตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ทำงานเหมือนศูนย์ ศบค. โดยมีนายกฯเป็นประธาน พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 17.04 น.


เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อทำงานในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ ศบค. พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ ขึ้น 1 ชุด มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรรมการรวม 22 คน ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในระยะสิ้น และยาว รวมทั้งกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คาดว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มนัดประชุมนัดแรกโดยเร็วที่สุด 

สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ มีนายกฯ เป็นประธาน และมีรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ส่วนกรรมการมีรัฐมนตรี 11 กระทรวงคือ กระทรวงการคลัง การต่างประเทศ การท่องเที่ยวและกีฬา เกษตรและสหกรณ์ คมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พาณิชย์ มหาดไทย แรงงาน อุตสาหกรรม และสาธารณสุข พร้อมทั้งยังมีผู้ว้าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขณะเดียวกันยังตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นอดีตรมช.คมนาคม เป็นประธาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติ เร่งรัดติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะกรรมการชุดนี้ ยังแบ่งการทำงานเป็นคณะอนุกรรมการ 3 ชุด คือ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ,คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา มีภาคเอกชนร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 24