อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

สสว.เดินหน้าลุยพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี

 สสว. นำทีมศูนย์บริการเอสเอ็มอีครบวงจร พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   ให้บริการและส่งเสริมผู้ประกอบการในพิธีตรวจเยี่ยมและเปิดป้ายศูนย์ AGQC ที่ตลาดมรกต เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.17 น.

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างสสว. กับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และ C.C.I.C. (Thailand) Co., Ltd. บริหารงานโดย China Certification & Inspection Group ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจตรวจสอบสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยสะดวกการส่งออกของ “เอสเอ็มอี” (SMEs) ไทยไปยังประเทศจีน พบว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถขยายการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
“หลังจากที่โครงการนำร่องในสินค้ามะพร้าวน้ำหอมประสบผลสำเร็จ สสว. ได้เดินหน้าผลักดันสินค้าของไทยอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนอย่าง เช่น ผลไม้สดซึ่งมีตัวเลขการส่งออกสูงถึง 115% ให้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน และติดสติกเกอร์ คิวอาร์โค้ด จากเซ็นทรัลแล็บ ทำให้ให้ผู้บริโภคชาวจีนเกิดความมั่นใจ ส่งผลให้สินค้าของไทยขยายตลาดในจีนได้กว้างขวางมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยมีโอกาสเจาะตลาดจีนมากขึ้น ด้วยความร่วมมือดังกล่าวและระบบ คิวอาร์โค้ด ล่าสุดพบว่าระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - 11 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการและส่งออกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี และชุมพร รวมจำนวนทั้งสิ้น 286 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่ากว่า 790 ล้านบาท”
 
ทั้งนี้ เมื่อสแกนสติกเกอร์คิวอาร์โค้ด จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 1.ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด น้ำหนัก จำนวนการบรรจุ วิธีบริโภค เป็นต้น 2. แหล่งกำเนิดสินค้า 3. ชื่อผู้ผลิต 4. ข้อมูลบริษัทอย่างย่อ 5. เอกสารสำคัญการจดทะเบียนต่างๆ เช่น เอกสารจดเครื่องหมายการค้า ใบรับรองใบประกาศนียบัตร เป็นต้น 6. ข้อมูลภาพกระบวนติดตามของข้อมูลสินค้า และการขนส่ง 7. หน่วยตรวจสอบและเอกสารรับรองต่างๆ เช่น ใบตรวจทางวิทยาศาสตร์ และ 8. ชื่อด่านท่าเรือที่ส่งออกและปลายทางที่นำเข้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากประเทศไทย ให้กับผู้บริโภคในประเทศจีน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23