อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ไฟเขียวให้'ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ' ลาพักเที่ยวได้ฟรี 2 วัน

ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มเติมได้ 2 วัน เมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” พร้อมอนุมัติเงินกู้ 1.3 หมื่นล.ทำเกษตรแปลงใหญ่ อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 17.25 น.


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.รับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) โดย ปรับปรุง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มเติมได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายจากกลุ่มที่มีศักยภาพ ดึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ค. –ต.ค. 2563

ทั้งนี้ยังอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงินรวม 13,904.50 ล้านบาท  มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร  สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ จัดหาปัจจัยการผลิต ส่งเสริมคุณภาพและการตลาด วัสดุอุปกรณ์  มีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแปลงใหญ่ 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน คาดว่าจะเพิ่มรายได้และลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวน 11,137.88  ล้านบาท จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 47