อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ครม.เคาะต่ออายุแท๊กซี่ไป12ปีเหตุมิเตอร์ไม่ปรับนาน

ครม.ให้ขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถพร้อมะตั้งคณะเพื่อทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสภาพรถ อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 17.24 น.

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเรื่องของอุปกรณ์ ระบบ หรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังเห็นชอบการขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 นั้น  

หลังจากนี้ต้องเสนอการแก้ไขร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อสังเกตต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ ก่อนจะส่งกลับมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ รมว.คมนาคมลงนาม และรอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งหากกระบวนการดำเนินการได้เร็วคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 63 แต่ถ้ากระบวนการล่าช้าอาจมีผลบังคับใช้ในปี 64  

นายธานี กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ขบ. ต้องพิจารณาในมติเห็นชอบของ ครม. ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการหลักเกณฑ์ปฏิบัติใน 2 เรื่องคือการกำหนดเรื่องอุปกรณ์ ระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (จีพีเอส) เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ต้องทำหน้าที่แทนจีพีเอสให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวตนของพนักงานขับรถ การตรวจสอบตำแหน่งรถ การติดตามแนวเส้นทาง การใช้ความเร็วรถ และเชื่อมโยงข้อมูลกับ ขบ. ได้  

ขณะที่การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี นั้น ต้องดูประเภทรถแท็กซี่ที่จะให้ดำเนินการดังกล่าวว่า จะใช้กับรถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบที่ตอนนี้มี 80,000 กว่าคัน หรือรวมรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานไปด้วยหรือไม่ ตลอดจนการนับอายุของแท็กซี่ ขณะเดียวกัน ขบ. จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสภาพรถ โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานไอเสียรถยนต์ และมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายธานี กล่าวอีกว่า ตลอดจนการกำหนดความถี่ในการตรวจสภาพรถให้เหมาะสม เพราะถ้าตรวจสภาพรถบ่อยเกินไป ทำให้เกิดการค่าใช้จ่ายและเสียเวลากับผู้ประกอบการแท็กซี่ได้ ซึ่งการตรวจสภาพรถนั้น ต้องคำนึงถึงสภาพรถให้มีความพร้อม ปลอดภัยมีประสิทธิภาพการใช้งานและปลอดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ถ้ารถคันไหนตรวจไม่ผ่านต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ถึงจะได้รับการต่ออายุ 

อย่างไรก็ตาม ครม. มีมติเห็นชอบใน 2 เรื่องนี้ครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการแท็กซี่มีการเรียกร้องปรับขึ้นค่าโดยสารมาตลอด เพราะค่าโดยสารที่ให้บริการปัจจุบันไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริง แต่การปรับค่าโดยสารนี้ถือว่ามีผลกระทบประชาชน  แท็กซี่ขอต่อรองหามาตรการเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด ประกอบกับได้รับผลกระทบกับโควิด-19 จึงช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 24