อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

"ชาติศิริ-ธ.กรุงเทพ" คว้านักการเงินควบธนาคารแห่งปี

"ชาติศิริ โสภณพนิช" กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 พร้อมด้วยธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2563 ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.20 น.


นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 13 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวมสำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ประกอบด้วย รางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 Financier of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
          
นอกจากนี้ยังประกาศรางวัลธนาคารแห่งปี 2563 Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20