อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ลุยฝึกซ้อมอากาศยานประสบภัย เพิ่มความเชื่อมั่นตามมาตรฐานไอเคโอ

"บิ๊กตู่" เปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ปี 63 ครั้งที่ 40 สร้างความเชื่อมั่นผู้ประสบภัยตามมาตรฐานไอเคโอ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงอุปกรณ์การช่วยชีวิตทางทะเลของกรมเจ้าท่า ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 17.17 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ณ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 63 (SAREX 2020) ครั้งที่ 40 โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานประสบภัยแห่งชาติกล่าวรายงาน พร้อมนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ได้มีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการจัดการฝึกซ้อมฯ ประจำปี 63 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงเมื่อมีอากาศยานประสบเหตุ และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อทบทวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ เป็นกรอบในการฝึกซ้อม รวมทั้งทดสอบพัฒนาแผนการปฏิบัติการ และการประสานงาน โดยจัดการฝึกซ้อมบนรากฐานเหตุการณ์จริง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ บูรณาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ทดสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย บัญชีบริภัณฑ์ รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสาร เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่นพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ

แบ่งการฝึกซ้อม 2 ช่วง คือ 1.การฝึกภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้งหน่วย วันที่ 8-9 ก.ย.63 เป็นการฝึกซ้อมวิธีการรับแจ้งเหตุ การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานในระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ให้มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติการได้จริง 2.การฝึกภาคปฏิบัติการ บริเวณ จ.เพชรบุรี วันที่ 16-18 ก.ย.63 เป็นการฝึกซ้อมตามสถานการณ์สมมุติ เพื่อออกค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่จริงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ทบทวน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้การฝึกซ้อม SAREX 2020 เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการให้สามารถพัฒนาได้ในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิตที่มีความทันสมัย รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมการช่วยเหลืออากาศยานและทางน้ำของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามหลักขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ด้านนายวิทยา กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ และจัดบูธนิทรรศการแสดงอุปกรณ์การช่วยชีวิตทางทะเล อาทิ กรณีอากาศยานตกในทะเล กรมเจ้าท่าและกองทัพเรือจะบูรณาการจัดกำลีงคนและเครื่องมือ เช่น ชูชีพ และเรือช่วยชีวิต เป็นต้น พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานดังกล่าวนายวิทยา ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 63 (SAREX 2020) จากปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ และจัดบูธนิทรรศการแสดงอุปกรณ์การช่วยชีวิตทางทะเล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%