อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

คลังปัดสั่ง'อสมท'ปลด700คน ชี้ปรับแผนธุรกิจภายใน

คลังปัดข่าวสั่งให้ อสมท ปลดพนักงาน 700 คน ชี้เป็นเรื่องการปรับแผนธุรกิจภายใน เพื่อลดต้นทุนของ อสมท เอง พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 20.05 น.


สืบเนื่องจากมีกระแสข่าวที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ เต็มใจจาก และโครงการสมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด เออร์ลี่รีไทร์ โดยตั้งเป้าหมายจะลดจำนวนพนักงานลง 700 คน จากพนักงานทั้งหมดที่มี 1,600 คน พร้อมกับระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงการคลังที่ต้องการให้ลดพนักงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนนั้น

ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังไม่เคยมีคำสั่งให้ อสมท ไปปรับลดพนักงานแต่อย่างใด โดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องภายในขององค์กรเอง ซึ่งเข้าใจกำลังอยู่ระหว่างช่วงการปรับแผนธุรกิจ เพื่อลดรายจ่ายค่าจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับรายได้  ที่สำคัญในปัจจุบัน อสมท ยังไม่เคยยื่นการปรับแผนธุรกิจมาให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา รวมถึงไม่ได้เป็นองค์กรที่กำลังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%