อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เด็กจบใหม่ เฮ! ก.ล.ต.รับสมัครงาน 100 อัตรา

ก.ล.ต. ผุดโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน รับเด็กจบใหม่ 100 อัตรา จ้างงาน 1 ปี พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07.40 น.

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้จัดทำ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” เพื่อเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุนและช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น

ก.ล.ต. จะเข้าร่วมออกบูธในงานนัดพบแรงงาน Job Expo Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ฮอลล์ EH 98 – 99 เพื่อรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 ตำแหน่ง โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ตาม “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และสายด่วนศูนย์บริการประชาชนก.ล.ต. 1207 กด 2

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%