อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ดัน "อีสานใต้" ขึ้นระดับโลกแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

อพท.หยิบเกณฑ์ท่องเที่ยวโลกมาคุม 5 จังหวัด อีสานใต้ หวังให้ทุกหน่วยงานออกแบบการท่องเที่ยวให้เข้ากับพื้นที่ ชาวบ้านมีรายได้ ปั้นแพ็คเกจลงไปเที่ยวในพื้นที่ เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 12.11 น.


นายชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.เตรียมดัน 5 จังหวัดอารยธรรมอีสานใต้ คือนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ให้เป็นจังหวัดที่มีความยั่งยืนระดับโลก โดยหยิบเอาเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือจีเอสทีซี มาเป็นกรอบในการพัฒนา พร้อมกับออกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์นี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ดีขึ้น

ทั้งนี้การนำเกณ์ระดับโลกมาใช้ ถือเป็นกลไกสำคัญ ที่จะนำพื้นที่และชุมชนก้าวสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงความปลอดภัยด้วย ด้านสังคม-เศรษฐกิจ เพราะการท่องเที่ยวต้องไม่ใช่แค่สร้างรายได้ และต้องสร้างสังคมด้วย เช่น ความสามัคคี ด้านวัฒนธรรม เพราะความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมของดินแดนอีสานใต้ที่มีอยู่จำนวนมาก ควรได้รับการเผยแพร่ให้เห็นความสำคัญและสืบสานต่อไป และด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

"ตอนนี้ อพท.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันวางแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้มีศักยภาพตามเกณฑ์นี้ โดยจะกำหนดเป็นแผนงานและวางระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้กับภาคอีสานตอนล่าง"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%