อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

คปภ.เร่งจ่ายสินไหมเยียวยาเหยื่อบัสชนรถไฟที่แปดริ้ว

คปภ. ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาด้านการประกันภัย พร้อมประสานบริษัทประกันภัย เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบกรณีรถไฟเฉี่ยวชนรถบัสโดยสารที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 15.02 น.


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาด้านการประกันภัยกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าเฉี่ยวชนกับรถบัสโดยสาร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 18 ราย บาดเจ็บ 41 ราย โดยติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว

ส่วนรถบัสโดยสาร หมายเลขทะเบียน 30-1476 พระนครศรีอยุธยา ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 3) ไว้กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ที่เป็นผู้โดยสาร 3 ราย  รายละ 673,103.44 บาท จากกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จำนวน 311,551.72 บาท โดยเป็นการจ่ายตามหลักการเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง เนื่องจากผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีจำนวนมาก และจ่ายจากกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จำนวน 311,551.72 บาท ซึ่งใช้หลักการเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง และสัญญาแนบท้ายอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,019,310 บาททั้งนี้ จากการประสานงานข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ผู้ประสบภัยมีภูมิลำเนาอยู่ในหลายจังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ พิษณุโลก พิจิตร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น รวมถึงผู้ประสบภัยที่เป็นชาวเมียนมา ล่าสุด ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตแต่ละรายตามภูมิลำเนาแล้ว รวมทั้งสิ้น 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,816,034บาท

ขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมา โดยได้ประสานทายาทผู้เสียชีวิตผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งบริษัทประกันภัยได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายไว้ด้วยแล้ว สำหรับผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาและกลับบ้านแล้ว จำนวน 33 ราย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 8 ราย โดยบริษัทผู้รับประกันภัยได้เข้ารับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23