อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

คปภ.แจงปตท.ทำประกันท่อก๊าซฯ2.8พันล้าน

คปภ.เร่งประสานจ่ายเคลม เหยื่อผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ  ทรัพย์สินเสียหายจากท่อก๊าซระเบิด พร้อมเปิดยอดตัวเลขประกันปตท. เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 11.15 น.


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงเหตุท่อส่งก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระเบิด  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการว่า ได้ให้ คปภ. เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วน โดยเบื้องต้น พบว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย  40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,280 ล้านบาท กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดบุคคลภายนอก  ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,600 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีกรมธรรม์ประกันภัยรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งคุ้มครองกรณีเสียชีวิต  200,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน แต่รวมกันสูงสุดไม่เกิน  450,000 บาทต่อครั้ง   
นายสุทธิพล กล่าวว่า การติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 50 ราย รักษาตัวและกลับบ้านแล้ว 37 ราย รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการติดตามผลคดีที่เกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบข้อมูลการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม ซึ่งหากพบว่าได้รับความคุ้มครอง จะเร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมโดยเร็วที่สุด  ส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินอื่น ของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่หากเป็นรถที่ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ  ประเภท 1  ประเภท 2 หรือประเภท 2 พลัส  กรณีเสียหายจากไฟไหม้ จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข ซึ่งขณะนี้เจ้าของรถได้แจ้งความเสียหายแล้ว 16 คัน มีประกันภัยรถภาคสมัครใจ  5 คัน ไม่มีประกันภัยรถภาคสมัครใจ  11 คัน   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27