อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

เปิดตัวเลขผู้โดยสารปีงบ63สนามบินทอท.6แห่ง 72.6 ล้านคน

เปิดตัวเลขผู้โดยสารปีงบ 63 สนามบิน ทอท. 6 แห่ง 72.6 ล้านคน 5 แสนกว่าเที่ยวบิน ลดลงเกือบ 50% เหตุโควิด-19 พ่น ขณะที่ “สุวรรณภูมิ” ยังแชมป์ 30.7 ล้านคน 2 แสนกว่าไฟลต์ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 17.25 น.

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 63 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ของท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 ทำให้ปริมาณการเดินทางปรับลดลง โดยมีผู้โดยสารรวม 72.6 ล้านคน ลดลง 48.8% หรือลดลง 69.2 ล้านคน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 62 ที่มีผู้โดยสาร 141.8 ล้านคน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 37.4 ล้านคน ลดลง 55.4% และภายในประเทศ 35.1 ล้านคน ลดลง 39.2%ขณะที่มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.5% หรือลดลงจำนวน 380,912 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน ลดลง 50.3% และภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ลดลง 33% อย่างไรก็ตาม ทสภ. มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด 30.7 ล้านคน ลดลง 52.4% หรือลดลง 34 ล้านคน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 23.5 ล้านคน ลดลง 55.3% และภายในประเทศ 7.2 ล้านคน ลดลง 39.7% ขณะที่มีเที่ยวบิน 210,596 เที่ยวบิน ลดลง 44.4% แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 153,666 เที่ยวบิน ลดลง 47.4% และภายในประเทศ 56,930 เที่ยวบิน ลดลง 34.3%

รองลงมา คือ ทดม. มีผู้โดยสาร 22.2 ล้านคน ลดลง 45.7% หรือลดลง 18.7 ล้านคน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 7.3 ล้านคน ลดลง 57.7% และภายในประเทศ 14.9 ล้านคน ลดลง 37.5% ขณะที่มีเที่ยวบิน 166,184 เที่ยวบิน ลดลง 39.2% แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 48,013 เที่ยวบิน ลดลง 54.7% และภายในประเทศ 118,171 เที่ยวบิน ลดลง 29.4% สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 4 แห่ง ได้แก่ ทชม. มีผู้โดยสาร 6.2 ล้านคน ลดลง 44.6% และมีเที่ยวบิน 47,298 เที่ยวบิน ลดลง 41.2%, ทหญ. มีผู้โดยสาร 2.4 ล้านคน ลดลง 38.4% และมีเที่ยวบิน 18,250 เที่ยวบิน ลดลง 32.5% ทชร. มีผู้โดยสาร 1.7 ล้านคน ลดลง 39.1% และมีเที่ยวบิน 13,201 เที่ยวบิน ลดลง 35.6% และ ทภก. มีผู้โดยสาร 9 ล้านคน ลดลง 49% และมีเที่ยวบิน 59,656 เที่ยวบิน ลดลง 48.3%
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13